Aktiviteter ved lastebøya. Havila Neptune og Jupiter + Skandi Seven.