Sett sammen Hjernevrider spill

😀 😀Prøv å samle bildet nedenfor så det igjen blir korrekt. Lykke til...! 🙃😉