Kubota KX 161-3@
5,5 tonn med Rotortilt

Case MXU 100

11 tonns henger.

Legging av rør for trekking av ny Høgspentkabel for Tyssa.

Prosjekt garasjetomt.

Lørdag 3-5-14